fbpx

Private pilot license PPL(A)

Súkromný pilot lietadiel PPL(A)

Výcvik na získanie licencie súkromného pilota

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

 

Vstupné požiadavky:

  • minimálny vek 17 rokov
  • zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku:

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť pozostáva z minimálne 100 vyučovacích hodín a praktický výcvik zo 45 letových hodín. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.

Získaná kvalifikácia:

Po ukončení výcviku žiak absolvuje záverečné preskúšanie na Dopravnom úrade SR a získa preukaz spôsobilosti súkromného pilota (Private Pilot Licence), v triede SEP(L), ktorá ho oprávňuje lietať na lietadlách s jedným piestovým motorom do maximálnej vzletovej váhy 5700 kg a piatimi osobami na palube. Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre jeho súkromné účely.

Prihláste sa na výcvik