fbpx

Získanie a obnova kvalifikácie SEP(L)

Výcvik na získanie a obnovu triednej kvalifikácie – SEP(L)

Cieľom výcviku je umožniť uchádzačovi získať alebo obnoviť si triednu kvalifikáciu SEP(L). Ide o letový výcvik za účelom získania a obnovy typovej alebo triednej kvalifikácie na iný typ jednopilotného jednomotorového letúna SEP(L)

 

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku:

  • platná zdravotná spôsobilosť II. triedy
  • platné osvedčenie rádiooperátora lietadlových staníc

Priebeh výcviku:

Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.